Firma INIKTI wind zapewniła usługę opracowania projektu instalacji farmy wiatrowej w rejonie szakowskim, Litwa: w tym poszukiwanie działki, dokumentację oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 4 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy nie przekraczającej 18 MW.